آذر ۱۷, ۱۳۹۷
تاور کرین پتن فرانسه

تکنولوژی جدید تاور کرین پتن فرانسه

مهر ۲۷, ۱۳۹۷
خرید جرثقیل برجی

خرید جرثقیل برجی پتن برای ساخت بیمارستان

مهر ۶, ۱۳۹۷
جدیدترین کامیون جرثقیل

جدیدترین کامیون جرثقیل Grove GMK4090

مرداد ۱۱, ۱۳۹۷
تاور کرین پتن بلندترین ساختمان ساز

تاور کرین پتن در ساخت بلندترین ساختمان ویتنام

تیر ۱, ۱۳۹۷
ساخت مجسمه با تاور کرین پتن

ساخت مجسمه با سه مدل تاور کرین پتن

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷
تاور کرین پتن فرانسه

جشن ۹۰ سالگی تاورکرین پتن در پاریس

اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
جرثقیل خزنده تلسکوپی

جرثقیل خزنده تلسکوپی Grove GHC130

اسفند ۱۱, ۱۳۹۶
تاور کرین خودمونتاژ Potain Hup 32-27

اولین تاور کرین خودمونتاژ Potain Hup 32-27 در ایسلند